Chứng thực khách hàng

DỰ ÁN CÔNG TY ICHIHIRO TẠI TÂY NINH

*Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE xin giới thiệu Dự Án Công Ty Ichihiro tại Tây Ninh. *Đầu năm 2017 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE đã tư vấn...

Xem tiếp

DỰ ÁN CÔNG TY DỆT DEAWON TẠI ĐỒNG NAI

*Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE xin giới thiệu Dự Án Công Ty Dệt Deawon Tại Đồng Nai. *Đầu năm 2016 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE đã tư...

Xem tiếp

DỰ ÁN CÔNG TY THÉP TUỆ MINH TẠI BÌNH DƯƠNG

*Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE xin giới thiệu Dự Án Công Ty Thép Tuệ Minh tại Bình Dương.*Giữa năm 2017 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE đã tư...

Xem tiếp