DỰ ÁN CÔNG TY GIÀY VIỄN THỊNH TẠI LONG AN

*Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE xin giới thiệu Dự Án Công Ty Giày Viễn Thịnh tại Long An.

*Đầu năm 2015 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE đã tư vấn và triển khai hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho Công Ty Giày Viễn Thịnh.

*Các hạng mục đèn Công Ty Giày Viễn Thịnh đã đầu tư gồm có:

- Bộ Đèn T5 Lắp Mới Có Chóa.

- Bộ Đèn Cao Tần Đường Phố.

- Bộ Đèn LED Cao Áp Treo Nhà Xưởng.

*Hình Ảnh thực tế dự án:

XEM VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN TẠI ĐÂY