Đèn Led AMBEE, giải pháp chiếu sáng nhà xưởng, công nghiệp. Gọi 0909.780.108 để nhận tư vấn miễn phí. Tiêu chuẩn ATEX đèn chống cháy nổ
 • flag
 • flag

Tiêu chuẩn ATEX đèn chống cháy nổ

Tiêu chuẩn ATEX là tiêu chuẩn quốc tế về chống cháy nổ, các doanh nghiệp sản xuất đèn tại VN cũng đang sử dụng chỉ tiêu này để quảng bá chất lượng sản phẩm của mình. Hãy cùng AMBEE tìm hiểu tiêu chuẩn này có ý nghĩa gì.

Tiêu chuẩn ATEX bao gồm hai tiêu chuẩn của EU mô tả thiết bị và không gian làm việc được cho phép trong môi trường có không khí bùng nổ . ATEX lấy tên từ tên tiếng Pháp của tiêu chuẩn 94/9 / EC: Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles.

Chỉ thị

Dấu CE AMBEE


 
Dấu CE cần gắn với thiết bị được chứng nhận của EU

chứng nhận ATEX cho chống cháy nổ AMBEE

 
Đánh dấu cho các thiết bị điện được chứng nhận ATEX cho chống cháy nổ.

Vào tháng 7 năm 2003, các tổ chức ở EU phải tuân thủ các chỉ thị để bảo vệ nhân viên khỏi nguy cơ nổ ở các khu vực dễ cháy nổ.

Có hai tiêu chuẩn ATEX (một cho nhà sản xuất và một cho người sử dụng thiết bị):

 • Tiêu chuẩn thiết bị ATEX 95 94/9 / EC, thiết bị và hệ thống bảo vệ được sử dụng trong không khí có khả năng gây nổ;
 • Tiêu chuẩn ATEX 137 nơi làm việc 99/92 / EC, Các yêu cầu tối thiểu để cải thiện sự an toàn và bảo vệ sức khoẻ của người lao động có nguy cơ bị nguy hiểm từ môi trường dễ cháy nổ.

ATEX 94/9 / EU dành cho nhà sản xuất đã thay đổi. Vẫn còn hiệu lực đến ngày 19 tháng 4 năm 2016, ATEX 94/9 / EC sẽ được gỡ bỏ và thay thế bằng một tiêu chuẩn mới.

Chỉ thị ATEX mới này đã được công bố vào ngày Thứ bảy, 29 tháng 3 năm 2014, theo tham chiếu mới: Chỉ thị 2014/34 / EU của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 26 tháng 2 năm 2014 về việc hài hoà pháp luật của các quốc gia thành viên về thiết bị và bảo vệ hệ thống được sử dụng trong môi trường có khả năng gây nổ (viết lại) Văn bản có sự liên quan của EEA - Tạp chí chính thức của Liên minh Châu Âu L 96 từ 29/03/2014.

Chỉ thị mới này của ATEX 2014/34 / EU sẽ bắt buộc đối với nhà sản xuất vào ngày 20 tháng 4 năm 2016 như đã nêu trong điều 44 của chỉ thị.

Được hứa hẹn trong một thời gian dài, chỉ thị ATEX mới này đã được công bố cùng với 8 chỉ thị khác trong khuôn khổ gói KHÓA PHÁP LUẬT PHỤ LỤC MỚI (NLF). Đây là chủ đề của "COMMUNICATION FROM COMMISSION TO PARLAMENT EUROPE AND COUNCIL" đối với việc điều chỉnh 10 chỉ thị về hài hoà kỹ thuật cho Quyết định số 768/2008 / EC của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 9 tháng 7 năm 2008 về một khuôn khổ cho việc tiếp thị sản phẩm, tại Brussels, 21.11.2011 dưới tham chiếu COM (2011) 763 final.

Các văn bản này nhằm mục đích phù hợp với nguồn gốc của 10 chỉ thị:

 • Chỉ thị 93/15 / EEC về việc hài hoà các quy định liên quan đến việc đưa vào thị trường và giám sát chất nổ đối với dân dụng;
 • Chỉ thị 94/9 / EC về việc xấp xỉ luật pháp của các nước thành viên về thiết bị và hệ thống bảo vệ được sử dụng trong bầu khí quyển có khả năng gây nổ;
 • Chỉ thị 95/16 / EC về việc xấp xỉ luật pháp của các quốc gia thành viên liên quan đến thang máy;
 • Hướng dẫn thiết bị áp lực: Chỉ thị 97/23 / EC về việc áp dụng các luật của các nước thành viên về thiết bị áp lực;
 • Chỉ thị về thiết bị đo: Chỉ thị 2004/22 / EC về dụng cụ đo lường;
 • Chỉ thị tương thích điện từ (EMC): Chỉ thị 2004/108 / EC về việc ước lượng các luật của các quốc gia thành viên liên quan đến khả năng tương thích điện từ;
 • Chỉ dẫn về điện áp thấp (LVD): Chỉ thị 2006/95 / EC về việc hài hoà pháp luật của các quốc gia thành viên về thiết bị điện được thiết kế để sử dụng trong các giới hạn điện áp nhất định;
 • Chỉ thị về Chỉ thị về Pháo hoa: Chỉ thị 2007/23 / EC về việc đưa ra thị trường các sản phẩm pháo hoa;
 • Hướng dẫn về Trọng lượng không tự động: Chỉ thị 2009/23 / EC về các dụng cụ đo không tự động;
 • Hướng dẫn Đơn giản áp lực tàu: Chỉ thị 2009/105 / EC liên quan đến các bình áp lực đơn giản

Nếu nhà cung cấp đèn cho bạn nói về tiêu chuẩn ATEX, hãy đảm bảo đó là tiêu chuẩn ATEX 2014/34 / EU mới.

Về chỉ thị ATEX 99/92 / EC, yêu cầu là Người sử dụng lao động phải phân loại các khu vực có thể gây ra các môi trường dễ chay nổ. Việc phân loại cho một khu vực cụ thể và kích cỡ và vị trí của nó phụ thuộc vào khả năng xảy ra hiện tượng bùng nổ không khí và sự tồn tại của nó nếu nó xảy ra.

Các khu vực phân chia thành các khu (0, 1, 2 đối với bụi khí và 20, 21, 22 đối với bụi) phải được bảo vệ khỏi các nguồn gây cháy hiệu quả. Thiết bị và hệ thống bảo vệ được sử dụng trong khu vực khoanh vùng phải đáp ứng các yêu cầu của chỉ thị. Khu 0 và 20 yêu cầu thiết bị được đánh dấu loại 1, khu vực 1 và 21 cần thiết bị đánh dấu loại 2 và khu 2 và 22 cần thiết bị đánh dấu loại 3. Vùng 0 và 20 là các khu vực có nguy cơ cao nhất có khí quyển bùng nổ.

Thiết bị sử dụng trước tháng 7 năm 2003 được phép sử dụng vô thời hạn cho việc đánh giá rủi ro cho thấy nó an toàn khi làm như vậy.

Mục tiêu của Chỉ thị 94/9 / EC là cho phép thương mại tự do các thiết bị và hệ thống bảo vệ ATEX ở EU bằng cách loại bỏ nhu cầu kiểm tra và tài liệu riêng biệt cho từng quốc gia thành viên.

Các quy định áp dụng cho tất cả các thiết bị sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ, dù là điện hoặc cơ khí , kể cả hệ thống bảo vệ. Có hai loại thiết bị "I" dành cho khai thác mỏ và "II" cho ngành công nghiệp bề mặt. Các nhà sản xuất áp dụng các điều khoản của mình và gắn nhãn hiệu CE và nhãn hiệu Ex có thể bán thiết bị của họ bất cứ nơi nào trong Liên minh châu Âu mà không có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến các rủi ro được áp dụng. Chỉ thị này bao gồm một phạm vi lớn các thiết bị, bao gồm cả thiết bị được sử dụng trên các bệ ngoài khơi, trong các nhà máy hóa dầu ,các mỏ ,các nhà máy bột mì và các khu vực khác có thể có không khí dễ gây cháy nổ.

Trong các thuật ngữ rất rộng, có ba điều kiện tiên quyết để áp dụng chỉ thị: thiết bị a) phải có nguồn gây cháy hiệu quả; b) Được sử dụng trong không khí có khả năng nổ (hỗn hợp không khí); và c) ở trong điều kiện bình thường của khí quyển.

Chỉ thị cũng bao gồm các thành phần thiết yếu cho các thiết bị an toàn và sử dụng an toàn trực tiếp góp phần vào việc sử dụng an toàn thiết bị trong phạm vi. Những thiết bị sau này có thể nằm ngoài môi trường có khả năng gây nổ.

Các nhà sản xuất / nhà cung cấp (hoặc nhà nhập khẩu, nếu nhà sản xuất ở ngoài EU) phải đảm bảo rằng sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ và an toàn cần thiết và phải tuân thủ các thủ tục phù hợp. Điều này thường liên quan đến việc kiểm tra và chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận của bên thứ ba (được gọi là Cơ quan Thông báo, ví dụ như Intertek , Sira, Baseefa , Lloyd's, TUV ) nhưng các nhà sản xuất / nhà cung cấp có thể tự xác nhận thiết bị loại 3 (hồ sơ kỹ thuật bao gồm bản vẽ, phân tích rủi ro và hướng dẫn sử dụng bằng ngôn ngữ địa phương) và thiết bị không dùng điện loại 2 nhưng đối với loại 2 thì phải gửi hồ sơ kỹ thuật cho cơ quan thông báo. Một khi được chứng nhận, thiết bị được đánh dấu bởi 'CE' (có nghĩa là nó tuân thủ ATEX và tất cả các chỉ thị khác có liên quan) và ký hiệu 'Ex' để xác định nó như đã được phê duyệt theo chỉ thị ATEX. Hồ sơ kỹ thuật phải được lưu giữ trong thời gian 10 năm.

Chứng nhận đảm bảo rằng thiết bị hoặc hệ thống bảo vệ phù hợp với mục đích của nó và cung cấp đầy đủ thông tin để đảm bảo rằng nó có thể được sử dụng an toàn. Có bốn phân loại ATEX để đảm bảo rằng một thiết bị hoặc hệ thống bảo vệ cụ thể là thích hợp và có thể được sử dụng an toàn trong một ứng dụng cụ thể: 1. Ứng dụng trong công nghiệp hoặc mỏ; 2. Loại thiết bị; 3. Khí quyển; và 4. Nhiệt độ.

ATEX như là một chỉ thị của EU thấy tương đương với Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn HAZLOC . Tiêu chuẩn này do Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp xác định và phân loại các vị trí nguy hiểm như bầu khí quyển bùng nổ.

Định nghĩa kỹ thuật

Trong DSEAR, không khí dễ cháy nổ được định nghĩa là hỗn hợp các chất nguy hiểm với không khí dưới điều kiện khí quyển dưới dạng khí, hơi, sương mù hoặc bụi trong đó, sau khi quá trình cháy xảy ra, quá trình cháy lan truyền đến toàn bộ hỗn hợp không cháy.

Điều kiện khí quyển thường được gọi là nhiệt độ và áp suất xung quanh. Tức là nhiệt độ từ -20 ° C đến 40 ° C và áp suất từ ​​0,8 đến 1,1 bar.

Phân vùng

Vùng 0 - Nơi có không khí gây nổ bao gồm hỗn hợp không khí có chứa các chất nguy hiểm dưới dạng khí, hơi hoặc sương có mặt liên tục hoặc trong thời gian dài hoặc thường xuyên

Vùng 1 - Một nơi mà trong đó có không khí dễ cháy nổ bao gồm hỗn hợp với không khí các chất nguy hiểm dưới dạng khí, hơi hoặc sương có thể xảy ra trong hoạt động bình thường thỉnh thoảng.

Khu vực 2 - Nơi xảy ra không khí dễ cháy nổ bao gồm hỗn hợp không khí các chất nguy hiểm dưới dạng khí, hơi hoặc sương sẽ không xảy ra trong hoạt động bình thường, nhưng nếu xảy ra, sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn .

Hazard - Bụi

Vùng 20 - Nơi có khí quyển bùng nổ dưới dạng một đám bụi dễ cháy trong không khí có mặt liên tục, hoặc trong thời gian dài hoặc thường xuyên.

Vùng 21 - Một nơi mà có thể xảy ra một bầu không khí bùng nổ dưới dạng đám mây bụi dễ cháy trong không khí trong các hoạt động bình thường đôi khi.

Vùng 22 - Nơi có khí quyển bùng nổ dưới dạng đám mây bụi dễ cháy trong không khí sẽ không xảy ra trong quá trình hoạt động bình thường, nhưng nếu xảy ra, sẽ chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn.

Nguồn bắt lửa hiệu quả

Nguồn bắt lửa hiệu quả là một thuật ngữ được định nghĩa trong chỉ thị ATEX của châu Âu như một sự kiện, kết hợp với ôxy và nhiên liệu đầy đủ ở dạng khí, sương, hơi hoặc bụi, có thể gây nổ. Khí methane, hydro hoặc than đá là những ví dụ về nhiên liệu có thể.

Các nguồn đánh lửa hiệu quả là:

 • Sét đánh.
 • Ngọn lửa: từ điếu thuốc lá đã đến hoạt động hàn.
 • Tác động tạo ra tia lửa tác động. Thí dụ, một cái búa thổi trên một bề mặt thép gỉ xỉn hoặc một cú đánh bằng búa trên đá lửa. Tốc độ và góc va đập (giữa mặt và búa) rất quan trọng; một cú đánh 90 độ trên bề mặt là tương đối vô hại.
 • Các tia lửa ma sát tạo ra cơ học. Sự kết hợp của vật liệu và tốc độ xác định hiệu quả của nguồn đánh lửa. Ví dụ, ma sát thép thép 4,5m / s với lực lớn hơn 2 kN là một nguồn đánh lửa hiệu quả. Sự kết hợp của nhôm và rỉ cũng rất nguy hiểm. Nhiều tia lửa đỏ nóng thường cần thiết để có nguồn đánh lửa hiệu quả.
 • Tia lửa điện . Ví dụ, một kết nối điện bị hỏng hoặc một máy phát áp lực bị lỗi.
 • Nhiệt độ bề mặt cao . Điều này có thể là kết quả của việc xay xát, mài, xát, ma sát cơ học trong hộp nhồi hoặc ổ đỡ hoặc chất lỏng nóng được bơm vào một chiếc tàu. Ví dụ, đầu của dụng cụ cắt bằng máy tiện có thể dễ dàng đạt nhiệt độ 600 C (1100 ° F); một ống hơi nước áp suất cao có thể cao hơn nhiệt độ tự động của một số hỗn hợp nhiên liệu / không khí.
 • Xả tĩnh điện . Điện tĩnh có thể được tạo ra bởi không khí trượt trên cánh, hoặc chất lỏng không dẫn điện chảy qua màn lọc bộ lọc.
 • Bức xạ nhiệt

Quý khách cần tư vấn về đèn chống cháy nổ, quý khách hàng hãy gửi yêu cầu tại mục Liên hệ hoặc gọi trực tiếp vào số 0909.780.108

>> Xem thêm : Đèn tuýp led 1m2 bền giá cạnh tranh

Đăng ký nhận tin mới nhất

* indicates required