AMBEE VIỆT NAM

Sắp xếp theo:
GK07 - LED Highbay

Liên Hệ

Tăng Phô Điện Tử T5 Bọc Nhôm 14W

Liên Hệ

LED Square Ceiling 24w

Liên Hệ

LED Square Ceiling 18w

Liên Hệ

LED Square Ceiling 12w

Liên Hệ

LED Square Ceiling 6w

Liên Hệ

LED Round Ceiling 24w

Liên Hệ

LED Round Ceiling 18w

Liên Hệ

LED Round Ceiling 12w

Liên Hệ

LED Round Ceiling 6w

Liên Hệ

T5 AMBEE Electronic Ballast 28W (Plastic)

Liên Hệ

T5 AMBEE Electronic Ballast 14W (Plastic)

Liên Hệ

T5 AMBEE Electronic Ballast 2x28W

Liên Hệ

T5 AMBEE Electronic Ballast 2x14W

Liên Hệ

T5 AMBEE Electronic Ballast 28W

Liên Hệ

T5 AMBEE Electronic Ballast 14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Lamp 1M2 /28W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Weather Proof Aluminum IP65 Fixture 0.6M/2x14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Lamp Factory Highbay 1M2/4x28W (Type 3)

Liên Hệ

T5 Fluorescent Lamp Factory Highbay 1M2/4x28W (Type 2)

Liên Hệ

T5 Fluorescent Lamp Factory Highbay 1M2/4x28W (Type 1)

Liên Hệ

T5 Fluorescent Weather Proof Aluminum IP67 Fixture 1M2/2x28W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Weather Proof Aluminum IP67 Fixture 0.6M/2x14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Weather Proof Aluminum IP67 Fixture 1M2/28W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Weather Proof Aluminum IP67 Fixture 0.6M/14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Weather Proof Aluminum IP65 Fixture 1M2/2x28W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Weather Proof Aluminum IP65 Fixture 1M2/28W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Weather Proof Aluminum IP65 Fixture 0.6M/14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Lamp 0.6M/14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Ceiling 1M2/4x28W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Ceiling 1M2/3x28W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Ceiling 1M2/2x28W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Ceiling 0.6M/4x14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Ceiling 0.6M/3x14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Ceiling 0.6M/2x14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Concealed 1M2/4x28W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Concealed 1M2/3x28W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Concealed 1M2/2x28W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Concealed 0.6M/4x14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Concealed 0.6M/3x14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Concealed 0.6M/2x14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Herringbone 0.6M/2x14W

Liên Hệ

T5 Fluorescent Office Herringbone 1M2/2x28W

Liên Hệ

Streetlight Induction Lamp LD04/65W~200W

Liên Hệ

Streetlight Induction Lamp LD18/40W~165W

Liên Hệ

Streetlight Induction Lamp ST107/40W~165W

Liên Hệ

Streetlight Induction Lamp LD101/150W~200W

Liên Hệ

Highbay Induction Lamp GC06K/80W~200W

Liên Hệ